LV | EN | RU

Grozs

(0 - €0,00)
Veikt pasūtījumu

info@zageriem.lv

Tālrunis: +371 25669961


Privātuma politika


Ievads

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā Forest World Limited izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties vai veicot pasūtījumu. Kad Forest World Limited lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai. Kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat reģistrējoties un izmantojot veicot pasūtījumu.   

Personas dati

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:

 • Informāciju par Jūsu datoru un interneta lapas Zageriem.lv apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūs datora IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu);
 • Informāciju par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un Forest World Limited (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);
 • Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs mums vēlaties nosūtīt.    

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:    

 • Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.Zageriem.lv pieejamos pakalpojumus;
 • Pārvaldītu mājaslapu www.Zageriem.lv;
 • Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu www.Zageriem.lv;
 • Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
 • Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.Zageriem.lv.

Informācijas nodošana trešajām personām

Forest World Limited var atklāt informāciju par Jums jebkuram Forest World Limited darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā.    

Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:    

 • Tik lielā mērā, cik tas atbilst  normatīvajiem aktiem;
 • Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
 • Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).  
 •  
 • Personas datu aizsardzība

  Mēs aizsargājam klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • -        Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

  -        Ugunsmūri;

  -        Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

  -        Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

   

  Personas datu glabāšanas ilgums

  Mēs glabājam un apstrādājam klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

   

  -        tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;

   

  -        kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mēs vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

   

  -        kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

   

  -        kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

   

  Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

  Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

   

  Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz mūsu (likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

   

  Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

   

  -        rakstveida formā klātienē SIA Forest World Limited veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

   

  -        kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mēs vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

   

  -        elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

   

  -        Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, mēs pārliecināmies par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

   

  Mēs atbildam klientam, nosūtot pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

 • Mēs nodrošinam datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

   

  Saziņa ar klientu

  Mēs veicam saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi veicam uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu lapas www.Zageriem.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par lapu www.Zageriem.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.Zageriem.lv, glabā uzņēmums Google.   

Mēs paturam tiesības nodot tālāk Jūsu personīgo informāciju gadījumā, ja Forest World Limited tiek pārpirkts vai apvienojas ar citu uzņēmumu. Šādā gadījumā Forest World Limited informēs Jūs, pirms informācija tiks nodota tālāk un uz to attieksies cita privātuma politika.     

Citi

Šī privātuma politika laiku pa laikam var tikt mainīta. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.Zageriem.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par www.Zageriem.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz adresi info@zageriem.lv.